Uddannelse / Education


Det danske uddannelsessystem består af både et ordinært uddannelsessystem og et parallelt uddannelsessystem for voksen- og efteruddannelse.

Det ordinære uddannelsessystem.

Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Voksen og efteruddannelsessystemet.

Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt uddannelsessystem, der gør det muligt at uddanne og dygtiggøre sig gennem hele livet. Uddannelserne i voksen- og efteruddannelsessystemet svarer til uddannelsesniveauet i det ordinære uddannelsessystem, men er målrettet voksne, der er fyldt 18 år.

The Danish education system consists of both an ordinary education and a parallel education system for adult and continuing education.

The ordinary education system.

The ordinary education system consists of primary, secondary and higher education.

Adult and continuing education.

The education of adult and continuing education is a parallel education system that makes it possible to train and improve their skills throughout their lives. Education programs in adult and continuing education corresponds to the level of education in the ordinary education system, but is aimed at adults over the age of 18.